יום ראשון, פברואר 08, 2009

למי אני מצביעה?

הפעם זה פשוט לי.
לתנועה הירוקה מימד.

מכמה סיבות:

אהרון

כרמל

והדבר עצמו

תגובה 1: