יום שישי, מאי 14, 2010

שיחות קירבה

אני בעד קירבה, בטח.

קירבה זה חשוב.

כולנו גם משמאל וגם מימין רוצים קירבה.

תכף יהיה פרס נובל לקירבה.

תכף חלק ישירו שיר לקירבה, והחלק האחר ישיר "עושה קירבה במרומיו"

יהיה סטיקר של קירבה חבר

ובטח, גם לקירבה יש מחיר.

והעיקר שתהיה לכולנו שבת קירבה

תגובה 1:

 1. The other dаy, while I waѕ at woгκ, my sіster ѕtole mу
  iPad anԁ tested to seе if іt can ѕuгvive а 25 foot
  drοp, juѕt ѕo ѕhе
  can be a уoutubе sensatiοn. My iРаԁ is now destroyeԁ and shе haѕ
  83 vіewѕ. І κnow this is entirely off
  toρіс but I haԁ tο shагe it wіth somеone!
  Here is my web-site - simply click the next internet Page

  השבמחק